Fövots Vödabuk Volapüka

Dokan >Arie De Jong (1865, Batavia-1957, Putten) äpübom ün yel 1931 eli ,Wörterbuch der Weltsprache' oma len ,Brill' tö ,Leyden' (Nedän).
Äredakom poso sökodi fövotas kels, obacedo, neföro päpübons.
Söl Jean-Claude Caraco, Volapükiman e Sperantapükiman cädik, äprünom obe fövotis lulid, velid, zülid, degkilid e deglulid, dat önünömopenob, e dat pömobons publüge veitikum.

Fövots et binons nu su pads at bevüresodiks ön fomäts HTML e RTF.